Drogi publiczne

27 grudnia 2017 admin 0

Drogą nazywamy część pasa drogowego drogi publicznej przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, łącznie z poboczem oraz torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących […]

Silnik

25 grudnia 2017 admin 0

Stosowane w samochodach osobowych silniki, w cyklu pracy dzielimy na silniki czterosuwowe i dwusuwowe. ■ Na silniku dwusuwowym cały cykl pracy odbywa się w czasie […]

Podstawowe zasady korzystania z dróg

24 grudnia 2017 admin 0

W Polsce, podobnie zresztą jak w większości państw na świecie, obowiązuje zasada ruchu prawostronnego. Zgodnie z tą zasadą obowiązkiem kierującego jest jazda możliwie jak najbliżej […]

Rejestracja pojazdów samochodowych

20 grudnia 2017 admin 0

Obowiązkowi rejestracji podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze oraz przyczepy z wyjątkiem przyczep motocyklowych, które są używane do ruchu na drogach. ■ Do ruchu na drogach […]

Układ hamulcowy

18 grudnia 2017 admin 0

Zadaniem układu hamulcowego jest zatrzymywanie samochodu, zmniejszanie prędkości jazdy oraz unieruchamianie samochodu na postoju. Sprawnie działające hamulce samochodu mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo jazdy. ■ […]

Obsługa układu hamulcowego

18 grudnia 2017 admin 0

Obsługa układu hamulcowego to przede wszystkim sprawdzanie co najmniej raz na tydzień lub co 500 km i zawsze przed każdą długą jazdą poziomu płynu hamulcowego […]

Kontrola ruchu drogowego

17 grudnia 2017 admin 0

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym kontrola ruchu drogowego, jak również czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach oraz kierowanie ruchem należy do właściwych […]

Wyposażenie elektryczne samochodu

9 grudnia 2017 admin 0

Energia elektryczna w samochodzie jest stosowana do: ► zapalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach silnika o zapłonie iskrowym, ► do napędu rozrusznika, silników wycieraczek i dmuchawy, […]